Bijwoorden

De Duitse taal kent vele bijwoorden. Ze worden gebruikt om de specifieke plaats in de tijd of ruimte helder te maken; om inzicht te geven in oorzaken en gevolgen; en om te kwaliteit of intensiteit van een gebeurtenis of actie te kunnen duiden.

In de oefeningen die u hier vindt, wordt vooral aandacht besteedt aan de bijwoorden die tijd of ruimte concreter maken. In veel gevallen bestaat de oefening uit het invoegen van het juiste bijwoord.

Daarbij kan een keuze gemaakt worden uit 4 alternatieven. Voorbeelden van bijwoorden die tijd aanduiden zijn “gerade” (zojuist) en “später” (later). Deze bijwoorden worden, evenals alle andere bijwoorden, altijd in de enkelvoudsvorm gebruikt, dus niet vervoegd, en met een kleine letter geschreven.

Overzicht online oefeningen

Bijwoorden van plaats of richting (16 vragen)
Bijwoorden van tijd (17 vragen)
Bijwoorden van graad (19 vragen)

exercices à cases vide
exercices à choix multiples