Lijdende vorm

De Duitse taal biedt de mogelijkheid bij het gebruik van de lijdende vorm zowel de nadruk te leggen op de toestand, als op de handeling die tot die toestand geleid. In het eerste geval wordt de voltooide tijd gebruikt: “het probleem is opgelost” is onze uitdrukkingswijze, een Duitser zegt dan “das Problem ist gelöst”. In dat geval ligt de focus dus op het resultaat. Wij Nederlanders zeggen daarmee, zonder dat te benoemen, ook dat daar een menselijke handeling bij te pas gekomen is.

Een Duitser, die juist die actie wil benadrukken, breidt de zin uit, door aan het einde de toevoeging “worden” te plaatsen. Wil hij bovendien aangeven door wie dat gedaan is, dan gebruikt hij “von”, waar in Nederland het voorvoegsel “door” gebruikt wordt.

Je zou kunnen zeggen, dat de lijdende vorm in de Duitse taal een meer prominente plaats heeft, dan in het Nederlands. Dat geeft alle aanleiding de diverse toepassingen uitgebreid te oefenen en daarbij gebruik te maken van de mogelijkheden die hier aangereikt worden.

Overzicht online oefeningen

Lijdende vorm (Präsens) (16 vragen)
Lijdende vorm (Präteritum) (16 vragen)
Lijdende vorm (Futur 1) (16 vragen)
Lijdende vorm (Staat) (14 vragen)
Lijdende vorm (Perfekt) (16 vragen)
Lijdende vorm (Plusquamperfekt) (16 vragen)
Lijdende vorm (Futur 2) (11 vragen)

exercices à cases vide
exercices à choix multiples